Návody


Podrobné návody ke stažení zde.

Aplikace a podkládka Kamenného koberce Destone

Kamenný koberec zvládne položit každý domácí kutil. Vhodným podkladem je beton, dlažba, zhutněné štěrkové lože. Kromě samotné pokládky je důležitá příprava podkladu.

kamenny-koberec-aplikace-1 kamenny-koberec-aplikace-2 kamenny-koberec-aplikace-3

Starý podklad je třeba řádně prohlédnout a zbavit volných a nesoudržných částí. Poté mechanicky očistit povrch vysátím, případně zamést a tlakem vody odstranit všechna znečištění – mechy, staré nátěry a jiné materiály, případně přebroušením odstranit místa od mastných a ropných látek a vyčistit spáry. Zvětralý, ale soudržný podklad, je lépe napenetrovat pro zpevnění povrchu běžnou penetrací na beton. Původní dilatace starého podkladu je třeba zachovat vložením dilatační lišty. Podklad musí být suchý.

Nový správně připravený podklad je většinou bez problémů. Doporučuje se betonová deska s výztuží o výšce 8-10 cm, dle velikosti rozčleněná dilatačními lištami, které zabraňují praskání betonu a následně povrchu kamenného koberce. Stejně jako u starého musí být podklad před pokládkou kamenného koberce suchý a očištěný.

Samotný systém pokládky kamenného koberce je závislý ta typu plochy.

Na vodorovný podklad

Směs pryskyřice a kameniva se vlije na připravený podklad a postupně roztahuje ocelovým hladítkem rovnoměrně do výšky 1,4 cm (2 cm). Povrch je třeba důkladně utlačit a uhladit, aby vznikl souvislý povrch bez prohlubní. Plochu kamenného koberce je možné ukončit lištou, betonovým nebo kamenným obrubníkem, případně do ztracena, tj. postupně výšku materiálu snížit a dotáhnout k ostatní ploše. Ocelové nerezové hladítko je třeba průběžně otírat hadrem namočeným v acetonu, aby se materiál nelepil a povrch zůstal hladký. Po aplikaci je třeba zajistit, aby povrch zůstal suchý do 24 hodin, bez jakéhokoli mechanického zatížení.

Na vodorovný a svislý podklad (schody, schodiště, obrubníky, apod.)

Na tyto plochy je nutno nejdříve připravit bednění například tímto způsobem:
Do připravených prken na potřebnou výšku se z vnější strany našroubují vruty, kterými se nastaví šířka mezi bedněním a svislou betonovou plochou. Připravené bednění se připevní k betonové ploše a opatrně se za stálého pěchování a poklepávání zaplní po vrstvách tento prostor po celé výšce.

Při pokládce materiálu na schodiště se postupuje stejným způsobem, nejdříve se obkládají boky schodiště, poté čela schodišťových stupňů a nakonec nášlapy. Na strany je lepší použít standardní lišty pro obklady. Bednění se odstraňuje nejdříve za 24 hodin od pokládky odšroubováním a jemným odklepnutím.

Při pokládce kamenného koberce platí, že je nutné dodržovat dilatace jako u betonování betonových ploch, aby nedošlo k potrhání povrchu. Při kombinaci více barev se doporučuje použít oddělovací lišty.

Všechny znečištěné nástroje použité při pokládce je nutno očistit acetonem, nebo ředidlem S6005, S6006.

Exterier-propustna-vrstva

Exteriér (propustná vrstva)

mezery zachovány

Podrobné návody ke stažení

Název Dokumentu formát Stažení
Návod na pokládku Kamenného koberce Destone – exteriér PDF STÁHNOUT
Návod na pokládku Kamenného koberce Destone – interiér PDF STÁHNOUT
Informace a návod na aplikaci – revitalizační prostředek REVITAL KK PDF STÁHNOUT
Informace a návod na aplikaci – výplňová hmota PORES KK PDF STÁHNOUT
Informace a návod na aplikaci – hloubková penetrace PENETRYL KK PDF STÁHNOUT
Informace a návod na aplikaci – výplňový gel PORGEL KK PDF STÁHNOUT
Informace a návod na aplikaci – protikluzný posyp PROTISKLUZ KK PDF STÁHNOUT
Informace a návod na aplikaci – Armovací mřížka PDF STÁHNOUT