Penetryl KK – penetrace pro teploty 10°C – 27°C

Cena: od 998  s DPH 


Zrušit výběr
Cena (s DPH): Katalogové číslo: penetrylkk Kategorie:

Popis

PENETRYL KK je speciální epoxidová dvousložková penetrační hmota, ředitelná přídavkem vody.

Kdy použít PENETRYL KK?

PENETRYL KK zajišťuje hloubkovou penetraci betonu. Používá se zvláště na staré betony pro zaručení celistvosti podkladu a lepší přilnavosti kamenného koberce.

Aplikace

• Míchání obou složek 2 – 3 minuty elektrickým míchadlem v plastovém kbelíku.
• Takto připravená směs PENETRYLU KK složky A + B se smíchá s vodou v poměru 1 : 1.
• Penetrační nátěr má po smíchání obou složek a vody formu mléčné bílé disperze, která se po nanesení na podklad během 30 minut vyčeří a vsákne do podkladu.
• Penetrační nátěr je možné aplikovat do cca 30 minut po kompletním smíchání s vodou.
• Aplikaci penetrace provádět speciálním nylonovým válečkem nebo štětcem. Speciální nylonový váleček lze nalézt v našem sortimentu prodávaného příslušenství pro kamenný koberec.
• Penetraci podkladu provádět minimálně 24 hodin před pokládkou kamenného koberce.
• Minimální aplikační teplota okolního prostředí i podkladu je 5°C. Doporučená teplota aplikace je 10°C až 25°C.
• Nářadí a všechny pracovní pomůcky okamžitě po použití očistit vodou. V případě vytvrdnutí mechanicky.
• Při kontaktu s pokožkou okamžitě omýt teplou vodou s mýdlem.

kompletní podrobný návod je ke stažení zde: Návod PENETRYL KK

Dodávané balení – dvě složky A a B

  • 8,85 kg (7kg A + 1,85kg B) pro cca 18 – 35 m2 plochy (v závislosti na druhu podkladu)
  • 4,42 kg (3,5kg A + 0,92kg B) pro cca 9 – 17 m2 plochy (v závislosti na druhu podkladu)